Kvalitet

PRODUKTBESKRIVELSE

NMD Care bruger Danske underleverandører, det betyder at vi har tæt samarbejde og ensartede høje kvalitetskrav, til såvel råvarerne som de færdige emner.

NMD Care står for hele monteringen af Baby WaterNest®. Alle processer er håndgjorte, og vi har derfor mange kvalitets del-test undervejs.

Baby WaterNest® består af:

  •  PUR 200 FLEX er Polyurethane Integral foam. PUR emnerne er farvelakerede, hvilket er UV og vand beskyttende.

  • TPU-folien er de hvide overflader og VandPuderne. TPU-folien indeholder vandbarrierer.

Baby WaterNest® er testet på teknologisk Institut

  • Emission af flygtige organiske stoffer (luftforurening) også kaldt Baby WaterNest®er testet fri for sundhedsskadelige stoffer og afgiver derfor hverken Ftalater eller Formaldehyde.
    • PUR emner lever op til REACH og RoHS forordningerne iht. 2002/95/EC og 2011/65/EU. 
  • Vanddamptransmissions rapport. Måling af fordampningen gennem TPU-folien. Der kan forventes vandsvind over tid, afhængig af temperatur/luftfugtighed i det rum den anvendes i.
  • Efficacy testing against bacteria on Silicone glue applied on WaterNest. Denne test er foretaget for at sikre at silikonekanten kan rengøres med klud og rengøringsmidler der indeholder sprit eller klor. Alt kan rengøres.