BARNets INDRE RO STYRKES,
NÅR BARNETS TRYGHED ØGES

FORMÅLet

er at opfylde barnets behov for berøring

 

METODEN

Materialet skåner barnets hud og designet giver mulighed for at
sænke antallet af gange barnet forstyrres med forflyttelser og
lejrings skift, i løbet af et døgn.

Hermed får barnet længere sammenhængende søvnperioder.
Materiale og design giver mulighed for at svøbe barnet tæt og
samtidig holde styr på elektroderne.

Designet giver mulighed for individuel svøbning i forhold til
barnets tilstand og plejebehov. Design og materiale kan medvirke
til enklere håndtering af barnet for forældrene og personalet.